My webpage

faq_top_bild

Image
hero_fortuna.jpg

Fortuna/Tullstorp - Malmö

Fortuna/Tullstorp är mycket trevliga områden precis i utkanten av Malmö i riktning Lund och i anslutning till all viktig allmänservice och infrastruktur kring Toftanäs och Stora Bernstorp. Här finns bra skolområde och närhet till fin rekreation samt många alternativ av ideella föreningar samt ute-gym och fina cykelvägar. Större byggnader bildar rygg mot Nordost med skyddade innergårdar mot Söder. Förslaget bygger på iden om närhet och grönska med en tydlig avgränsning mot biltrafik..

STATUS Planerat
ORT/OMRÅDE Tullstorp, Malmö
ANTAL BOSTÄDER ca 40-45
BOSTADSFORM  
PROJEKTÄGARE  
   
   
ARKITEKT  

Mer om projektet

För mer information kontakta
Mattias Bengtsson, Projektansvarig