My webpage

faq_top_bild

Image
hero_torparngen.jpg

Torparängen - Växjö

Den huvudsakliga projektidén är att erbjuda en alternativ boendeform som komplement till övriga boendeformer inom området. En slags hybrid mellan småhusbebyggelse och flerbostadsbebyggelse, där radhusliknande bostäder staplas ovanpå mindre marklägenheter. Man skulle kunna kalla det för stadsradhus.

Förslaget omfattas av totalt 24 bostadsrätter och fokus på hållbarhet genomsyrar husens gestaltning och miljön runt bebyggelsen.

STATUS Planerat
ORT/OMRÅDE Växjö
ANTAL BOSTÄDER 24
BOSTADSFORM Bostadsrätter 
PROJEKTÄGARE Mjöbäcks 
  Järngrinden 
   
ARKITEKT Krook & Tjäder 

Mer om projektet

För mer information kontakta
Mattias Bengtsson, Projektansvarig