My webpage

faq_top_bild

Image
vasterport_hero.jpg

Västerport FYR

I Varbergs hamn kommer Västerport växa fram. Här ska människor och mångfald stå i fokus. Målet är en levande, välkomnande, hållbar och attraktiv stadsdel.

FYR´s arkitektoniska kvaliteter är hämtade från klassiska element som hör havet och hamnen till. Stålet i fasaden påminner om hamnens kultur med lastkranar, båtskrov och containrar. Den röda kulören har en stark koppling till stadens bebyggelse.

STATUS Planerat
ORT/OMRÅDE Varberg
ANTAL BOSTÄDER 50-60
BOSTADSFORM Bostadsrätter
PROJEKTÄGARE Mjöbäcks 50%
  Järngrinden 50%
ARKITEKT Kjellgren Kaminsky

Här ligger Västerport FYR